เกลียวพันสาย | บริษัท โฮส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำหน่ายสายไฮดรอลิค และข้อต่อไฮดรอลิค – Hose Marketing Online โฮส มาร์เก็ตติ้ง

เกลียวพันสาย

อุปกรณ์ป้องกันสายไฮดรอลิค พันสาย หุ้มสาย สำหรับป้องกันการกระแทก เสียดสี ในระหว่างการเคลื่อนไหวขณะเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ทำงาน
สปริงหุ้มสาย
Spring Hose Guard
พลาสติกพันสาย
Plastic Hose Guard (Spiral Guard)