ไส้ไก่พันสายไฮดรอลิค | บริษัท โฮส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำหน่ายสายไฮดรอลิค และข้อต่อไฮดรอลิค เกลียวพันสาย | บริษัท โฮส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จำหน่ายสายไฮดรอลิค และข้อต่อไฮดรอลิค – Hose Marketing Online โฮส มาร์เก็ตติ้ง

พลาสติกพันสาย

ไส้ไก่พันสายไฮดรอลิค PLASTIC HOSE GUARD (SPIRAL GUARD)
Material: Virgin grade of HDPE
Protective: UV, Chemicals, Cracking and Water Resistance
Color: Black
Style: Heavy Duty, Spiral
Working Tempurature: -30 c to + 125 c
Application: General Purpose hose protector