วิธีการระบุพอร์ตและตัวเชื่อมต่อ ในระบบของไหล – Hose Marketing Online โฮส มาร์เก็ตติ้ง