ข้อกำหนดและเงื่อนไข – Hose Marketing Online โฮส มาร์เก็ตติ้ง

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์ www.hosemarketing.com ซึ่งดำเนินการโดยบริษัท โฮส มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ( 1765 ถ.อ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250 ) โดยการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ ถือว่าท่านได้เข้าใจ ยอมรับ และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดการใช้ รวมถึงเงื่อนไขของ www.hosemarketing.com ทั้งหมด

ข้อมูลและเนื้อหาบน เว็บไซต์นี้ อาทิ รูปภาพ วิดิโอ ซอฟต์แวร์ กราฟฟิค ชื่อ โลโก้เครื่องหมายการค้า ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางบริษัทฯ ไม่อนุญาตให้มีการลอกเลียนแบบ การนำไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตล่วงหน้า รวมทั้งการนำไปใช้ในเชิงพานิชย์ 

นโยบายการสั่งซื้อสินค้า

 • ไม่สามารถ เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก การสั่งซื้อได้ หลังชำระเงินแล้ว
 • การสั่งซื้อจะสมบูรณ์ เมื่อมีการชำระเงินและยืนยันการชำระเงินเรียบร้อยภายใน 24 ชั่วโมง มิเช่นนั้น รายการสั่งซื้อจะถูกยกเลิก 

นโยบายการจัดส่งสินค้า

 • อัตราค่าส่งสินค้าตามจริง จากน้ำหนักและระยะทาง อ้างอิงขนส่งที่ใช้บริการ ( Kerry Express)
 • การจัดส่งสินค้า จะดำเนินการในวันทำการถัดไป หลังมีการยืนยันการชำระเงินภายในเวลา 19.00 น. รวมถึง Tracking Number จะอัพเดทภายในวันทำการถัดไปเช่นกัน
 • กรณี พื้นที่ห่างไกล อ้างอิงตามขนส่งเอกชนที่บริษัทฯใช้ จะเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม 50 บาท
 • สำหรับโปรโมรชั่น “ส่งฟรี” จะละเว้นสำหรับปลายทางที่นับเป็นพื้นที่ห่างไกล ทุกกรณี (อ้างอิงรหัสไปรษณีย์ได้จาก Kerry Express) โดยจะได้รับเป็นส่วนลดค่าขนส่ง 50 บาทแทน

นโบายความเป็นส่วนตัว

 • ทาง  www.hosemarketing.com ตระหนักและให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ โดยบริษัทฯจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อลงทะเบียนเป็นสมาชิกเพื่อสั่งซื้อสินค้าผ่านทาง  www.hosemarketing.com โดยข้อมูลที่รวบรวมมีดังนี้
  • ชื่อ – นามสกุล
  • ที่อยู่ 
  • เขตไปรษณีย์
  • หมายเลขโทรศัพท์

เป็นต้น

 • ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของบริษัทฯเพื่อติดต่อซื้อสินค้าและจัดส่งสินค้า การพัฒนาสินค้าและเว็บไซต์เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น 
 • ข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ จะถูกเก็บเป็นความลับ ไม่มีการส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกคนอื่น หรือองค์กรใด เพื่อนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 

นโบายการรับประกันสินค้าชำรุด/เสียหาย

 • หากสินค้ามีข้อบกพร่อง การชำรุดหรือเสียหายจากทางบริษัท 
 1. การผลิตจากโรงงาน
 2. การแพ็คสินค้า จัดส่งผิดพลาด

สามารถเปลี่ยนสินค้าได้ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนสินค้า ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากได้รับสินค้า (นับจากเวลาเซ็นรับสินค้าใน Tracking Number ของการขนส่ง) และสินค้าที่ระบุว่าจะเปลี่ยนนั้นต้องมีสภาพเดิม ไม่ผ่านการใช้งาน หรือมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ โดยทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าขนส่งทั้งหมดในการเปลี่ยนสินค้า 

 • การส่งสินค้าเสร็จสิ้นสมบูรณ์ ไม่มีการรับผิดชอบต่อความเสียหายหลังลูกค้าได้สินค้าไปและไม่มีการแจ้งเรื่องหากมีข้อผิดพลาดภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับสินค้า (นับจากเวลาเซ็นรับสินค้าใน Tracking Number ของการขนส่ง)
 • ภายใต้การรับประกันสินค้าทุกชนิด ทุกกรณีทางบริษัทฯ จะเป็นผู้พิจารณาว่าสินค้าเกิดความเสียหายจากความผิดพลาดของบริษัทฯ หรือการใช้งานที่ผิดวิธี ลูกค้าจะต้องรับสภาพของสิงค้าที่ส่งซ่อมแล้วโดยไม่โต้แย้งใดๆ
 • สินค้าที่ผ่านการใช้งานแล้ว ไม่อยู่ในสภาพเดิม หรือมีการใช้งานที่ผิดวิธีจนเสียหาย ไม่สามารถเปลี่ยน หรือ คืนได้
 • กรณีสินค้าชำรุดหรือสูญหายจากบริการขนส่ง (จากการขนส่ง) จะเป็นความรับผิดชอบของบริษัทขนส่งที่รับหน้าที่จัดส่งสินค้าให้ท่าน