วิธีขอใบกำกับภาษี – Hose Marketing Online โฮส มาร์เก็ตติ้ง

วิธีขอใบกำกับภาษี

สำหรับคุณลูกค้าที่ต้องการขอใบกำกับภาษี กรุณาส่งข้อมูลในการออกใบกำกับภาษีมาให้เรา ทางใดทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้
  • Line Official: @hmconline
  • facebook messenger: m.me/HoseMarketingOnline
  • E-mail: info@hose-marketing.com

โดยข้อมูลที่แจ้ง มีดังนี้
กรณี บุคคลทั่วไป
  • ชื่อ-นามสกุล
  • ที่อยู่
  • เลขบัตรประชาชน
กรณี นิติบุคคล
  • ชื่อบริษัท
  • ระบุ สำนักงานใหญ่ หรือ สาขา
  • ที่อยู่
  • เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร